Amerykańskie Południe w literaturze

Temat: Bramy, ogrodzenia, balustrady i inne - od producenta
bramy.uslugi@gmail.com Witamy, Firma usługowo-produkcyjna oferuje: * Wózki bramowe * Balustrady nierdzewne * Balustrady stalowe * Bramy garażowe * Bramy i ogrodzenia * Automatyka bramowa * Drzwi obiektowe i ppoż. * Wsparcie ... adres: bramy.uslugi@gmail.com
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=129151Temat: Gasnice w samochodach osobowych
Przepisy p.poż mówią: Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom ... sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne ... konserwacji hydrantów wewnętrznych. Mimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów użytkowanych w Polsce gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na ... zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek napędzający. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice,...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2786